افتتاح بخش PICU در تبریز

افتتاح بخش  PICU در تبریز

با پیشرفت طرح های تکمیلی بیمارستان ولیعصر تبریز بخش های جدید کودکان با ۱۴ تخت و PICU با ۶ تخت در بهمن ۱۳۹۷ راه اندازی شد. این بخش ها در کنار واحدهای NICU و اورژانس و درمانگاه ۲۴ ساعته و با همکاری متخصصین مقیم کودکان و رشته های فوق تخصصی قلب ، ریه ، خون و انکولوژی ، نوزادان ، جراحی کودکان ، توراکس و مغز و اعصاب و اورتوپدی و با همکاری واحد روانشناسی کودکان در حال خدمت رسانی می باشد.