کارگاه عملی کاربردهای سونوگرافی در بیماری های ریه کودکان

کارگاه عملی کاربردهای سونوگرافی در بیماری های ریه کودکان با حضور اساتید مجرب این حوزه، جناب آقای دکتر اردا کیانی، سرکار خانم دکتر عاطفه عابدینی و جناب آقای دکتر مجتبی چاردولی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ در بیمارستان کودکان مفید تهران برگزار گردید.

در این برنامه یک روزه، آموزش نظری کار با دستگاه سونوگرافی و کاربردهای آن در تشخیص و مداخلات تشخیصی و درمانی در پنومونی و پلورال افیوژن و آمپیم در کودکان به همراه کار عملی بر روی کیس های واقعی انجام  شد.

IMG_3312 IMG_3310 IMG_3317 IMG_3268 IMG_3274 IMG_3253 IMG_6713