حق عضویت سالانه - سال 1399

1 مبلغ و شماره حساب
2 آپلود فیش واریز
 • مبلغ حق عضویت سالانه ، 120 هزار تومان می باشد.
  این مبلغ برای سال 1399 می باشد.

  شماره کارت :

  5894-6370-0004-8717


  شماره حساب :

  231254234

  بانک رفاه ( شعبه ظفر - کد 170)
  به نام انجمن علمی ریه کودکان ایران


  **** لطفا پس از واریز وجه ، تصویر فیش واریزی را در بخش بعدی آپلود کنید.