دربارۀ انجمن

رشته فوق تخصصی ریه کودکان با همت اساتید پیشکسوت در این رشته در سال ۱۳۹۰ در کشور راه اندازی شد ، جهت هم اندیشی و ایجاد یک تشکل صنفی جلسات متعددی برای پایه ریزی انجمن علمی ریه کودکان برگزار شد و در نهایت پس از انجام انتخابات ، به طور رسمی تاسیس شد و فعالیت خود را از پاییز ۹۵ آغاز کرد.

در حال حاضر ریاست انجمن علمی ریه کودکان بر عهده سرکار خانم دکتر سهیلا خلیل زاده است. دکتر قمرتاج خانبابایی نایب رئیس انجمن، دکتر محمد رضایی دبیر انجمن ، دکتر مجید کیوانفر خزانه دار  و دکتر روح اله شیرزادی بازرس انجمن می باشند. سایر اعضای هیات مدیره عبارتند از: دکتر سیداحمد طباطبایی، دکتر حسینعلی غفاری پور، دکتر محسن علی سمیر.

هدف عمده از تاسیس انجمن علمی ریه کودکان ، همکاری و تعامل با نهادهای رسمی کشور و سایر انجمنهای علمی داخلی و بین المللی میباشد. امید است با برگزاری جلسات مختلف علمی و سمینارها و کارگاههای آموزشی و با مساعدت همکاران این رشته ، بتوان توان علمی و آموزشی پزشکان رشته فوق تخصصی ریه کودکان را ارتقاء بخشید.