لیست اعضای هیات رئیسه انجمن

دکتر سهیلا خلیل زاده (رئیس انجمن)
دکتر قمرتاج خانبابایی (نایب رئیس انجمن)
دکتر محمد رضایی (دبیر انجمن)
دکتر مجید کیوانفر (خزانه دار انجمن)
دکتر سید احمد طباطبایی عقدایی
دکتر حسینعلی غفاری پور
دکتر محسن علی سمیر
دکتر روح اله شیرزادی (بازرس انجمن)