کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی دستگاه FOT/IOS

 

انجمن ریه کودکان ایران کارگاه آموزشی دستگاه FOT/IOS را جهت آموزش همکاران محترم برگزار نمود. این کارگاه با هدف آشنایی بیشتر اساتید و فوق تخصصین ریه اطفال با این دستگاه و همچنین کاربردهای آن در تشخیص بیماریهای مختلف ریوی توسط آقای دکتر اسلامی نژاد و آقای دکتر رضایی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ در سالن کنفرانس هتل پارسیان اوین برگزار گردید.

Impulse Oscilometry (IOS) متدی است که در آن امواج صوتی با فرکانس­های مختلف به داخل مجاری هوائی فرستاده می­شوند و از برگشت این امواج اطلاعاتی به دست می­آید که جهت اندازه گیری پارامترهای مقاومت راههای هوائی بزرگ، کوچک، بافت ریه و قفسه صدری(R)  و راکتانس ریه(X)  به کار می­رود؛ منظور از X ترکیبی از فشار اینرسی ستون هوائی  (Inertia)  و الاستیسیتی بافت ریه(Capacitance)  می­باشد.

این کارگاه آموزشی با حضور جمعی از اساتید و پزشکان ریه اطفال از سراسر کشور و در دو بخش برگزار گردید که در بخش اول در خصوص مفاهیم پایه و چگونگی انجام تست ها توضیح داده شد و در بخش دوم نحوه تفسیرتست و الگوهای مختلف تنفسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.